בקשה לבדיקת החזר מיסי נמל מחברת התעופה

הערות:

  • בקשתכם תועבר לחברת התעופה לבדיקת הזכאות שלכם להחזר. משך הטיפול הצפוי: עד 45 ימי עסקים.
  • החזר מיסי נמל מבוצע בכפוף למדיניות הספקים (חברות התעופה) והנחיותיהם.
  • מיסי הנמל יוחזרו ללקוח/ה רק לאחר שיתקבלו מחברות התעופה.
  • על הטיפול בבקשת ההחזר ייגבו דמי טיפול כמפורט בפרק התנאים הכלליים.
  • לחלופין, אפשר לפנות ישירות אל חברת התעופה ולדרוש החזר. נציגי holidayfinder ישמחו לסייע לכם.